Adminpanel slovensko english


Za izvajanje dejavnosti hitrostnega rolanja kot so rekreacija in tečaji, so pooblaščeni klubi za izdajo licenc za vaditelja in trenerja hitrostnega rolanja na področju Slovenije le člani zveze. Dejavnost rolanja uradno izvaja Zveza Kotalkarskih Športov Slovenije, ki pa programa Trener rolanja ne razpisuje (vaditelj rolanja pa po njihovem mnenju brez nadzora Trenerja rolanja ne more voditi tećaja). Zato v Sloveniji uradno primanjkuje Trenerjev rolanja, vendar pa Trenerji člani naše zveze svoja izobraževanje opravljajo v klubih, članih naše zveze, ali pa v tujini.