Adminpanel slovensko english1. September 2022

Vabilo na skupščino

Spoštovani,
Vabim vas na sejo skupščine Zveze za hitrostno rolanje, ki bo 10. oktobra preko spletne platforme Google Meet. Sejo sklicuje izvržni odbor Zveze. Za sejo je predlagan spodnji dnevni red:

1. Preverjanje prisotnosti

2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva: predsednik Borut Mavsar, Črt Mori in Nejc Mavsar overovitelja zapisnika ter Borut Mavsar za zapisnikarja

3. Izvolitev članov upravnega odbora

4. Izvolitev članov nadzornega odbora

5. Razno


Lep pozdrav,
Črt Mori